צהרים טובים

קודם כל אני רוצה שתדע שאנחנו ממש מרוצים ב"ה מהמנורת מלח שרכשנו.

הילד הרבה פחות מתעורר בלילהץ הוא ישן עמוק יותרועוצמת הרעש של הנחירות( מהפוליפים) ירדה בהמוןןן !

מנורת מלח טבעית טיפולית 13 ק"ג