Prof. Reuven Or's recommendation on salt lamps and salt room treatment – נפלאות המלח

Prof. Reuven Or's recommendation on salt lamps and salt room treatments

by zohar winker

המלצת פרופ ראובן אור על מנורות מלח וטיפולים בחדרי מלח

נעים לי להמליץ על טיפול בחדרי מלח ומנורות מלח של חברת דרך המלח ( נפלאות המלח, י.כ) אותם אני מכיר היטב מזה למעלה משנתיים בזכות פעילותם בהדסה, ואת הניסיון העשיר של החברה בעשור האחרון.

מדובר בניצול יעיל של פוטנציאל הריפוי של שחרור חלקיקי מלח לאוויר אשר יכולים לגרום להשפיע באופן חיובי ביותר על ספיגת נוזלים ונסיגה של גודש ובצקת ובכך להקטין תהליכים דלקתיים בעור ובריריות. ההשפעה החיובית משתלבת היטב בטיפולים שהחולים מקבלים לבעיות הרפואיות השונות גורמות לדיכוי תהליכים דלקתיים בחלל הפה, באף, בסימפונות, בריאה ובעור.

במסגרת הטיפול משתחררים לאוויר יונים שליליים הנספגים על ידי תאי המטרה במערכות הנשימה והעור ומשפרים בצורה ניכרת את פעילות אברוני הסיליה (שאריות) בתאים. כתוצאה מכך משתפר באופן משמעותי קליטת החמצן ברקמות ובכך אנו מסייעים מאוד לדיכוי תהליכים דלקתיים ובעקבות כך שיפור בתפקוד הרקמות המוזכרות לעיל , ובמיוחד דרכי הנשימה והריאות.

יש לי ניסיון אישי עם מטופלים רבים , ילדים ומבוגרים, לאחר השתלת מח עצם אשר סובלים מסיבוכי השתלה – כולל רעילות של הקרנות וטיפולים כימיים, נזקים של מחלת השתל כנגד המקבל וסיבוכים של זיהומים בעור ובדרכי הנשימה. מושתלי מח עצם עם הפרעות נשימה קשות, פגיעה בריריות חלל הפה והאף נזקים בעור. מטופלים בחדר מלח של חברת דרך המלח (נפלאות המלח , י.כ), ואנו צופים בתגובות מצוינות עם שיפור תפקוד הריאות והקלה משמעותית בתסמינים של דרכי הנשימה והעור . יתרה מכך, היתרון של מנורת מלח ביתית הוא בכך שהטיפול ניתן בצורה ממושכת ולכן השפעתו טובה יותר.

לסיכום, הטיפול בחדרי מלח ומנורות מלח ביתיות עשוי לשפר את הטיפול בחולים רבים, ילדים ומבוגרים, הסובלים מבעיות בדרכי הנשימה העליונות והתחתונות, וממחלות עור אלרגיות ואוטואימוניות, לפיכך אני ממליץ לשלב את הטיפול כחלק מהטיפול הכוללני במחלות אלו.

בכבוד רב
פרופ ראובן אור
מנהל מחלקת השתלות
מח עצם.

* פטנט רשום

מנורות המלח שלנו

Therapeutic natural salt lamp 13-19 kg
Therapeutic natural salt lamp 13-19 kg

Therapeutic natural salt lamp 13-19 kg

589.00 ‎₪
Therapeutic natural salt lamp 6 kg
Therapeutic natural salt lamp 6 kg

Therapeutic natural salt lamp 6 kg

289.00 ‎₪
Therapeutic natural salt lamp - 7 kg
Therapeutic natural salt lamp - 7 kg

Therapeutic natural salt lamp - 7 kg

339.00 ‎₪
Therapeutic natural salt lamp - 8 kg
Therapeutic natural salt lamp - 8 kg

Therapeutic natural salt lamp - 8 kg

389.00 ‎₪

טיפולים בחדרי מלח

Preliminary treatment and diagnosis
Preliminary treatment and diagnosis

Preliminary treatment and diagnosis

A package of five treatments
A package of five treatments

A package of five treatments

A package of ten treatments
A package of ten treatments

A package of ten treatments

A package of 16 treatments
A package of 16 treatments

A package of 16 treatments