ליהיא לפיד ממליצה על טיפול בחדר מלח במאמר בידיעות תקשורת